Aanbod

Na het intakegesprek stellen we vast welk type zorg het beste bij je past. Dit hangt onder andere af van jouw hulpvraag en behoefte, het soort klachten, de ernst hiervan en/of er sprake is van een specifieke diagnose.

De zorg die Mindseads biedt valt binnen de generalistische Basis GGZ van de zorgverzekeringswet.

Mindseads biedt daarbinnen drie mogelijke zorgtrajecten. Deze variëren in de duur van de behandeling en kosten:

  • Kort traject: maximaal 5 sessies (incl. intakegesprek)
  • Midden traject: maximaal 8 sessies (incl. intakegesprek)
  • Intensief traject: maximaal 13 sessies (incl. intakegesprek)
  • Afgebroken traject: 1-2 sessies, als er geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis of wanneer gespecialiseerde zorg geïndiceerd is.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject in de basis GGZ , heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of bedrijfsarts. Hierin moet het vermoeden van een psychische diagnose (DSM V diagnose) vermeld staan. Ook dien je specifiek verwezen worden naar de generalistische basis GGZ. Afhankelijk van je type polis wordt deze zorg geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit je basisverzekering (zie verder vergoedingen ).

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijke psychische klachten ontstaan) niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Mindseads kan in deze gevallen ook hulp bieden. Tenzij je hiervoor aanvullend verzekerd bent, dien je de kosten zelf te betalen.

Je kunt ook kiezen voor een particulier traject.  Het voordeel hiervan is dat er geen verwijsbrief van de huisarts nodig is, de zorgverzekeraar buiten beeld blijft en het stellen van een diagnose niet nodig is. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Een wandelsessie duurt 45 minuten en een intakegesprek 60 minuten. Naast de gesprekken, is er soms ook mail- of telefonisch contact. Dit betreft de directe tijd. Daarnaast omvat een traject ook andere activiteiten, zoals voorbereiding, verslaglegging, metingen, terugkoppeling aan verwijzers en overleg met andere betrokken professionals. Dit valt onder indirecte tijd. De directe- en indirecte tijd tellen mee in de totale behandelduur.