Voor wie?

Mindseads is er voor iedereen die (tijdelijk) ervaart vast te lopen in het leven en letterlijk en figuurlijk weer in beweging wil komen. Misschien is de balans ver te zoeken momenteel. Soms kan dit het gevolg zijn van alle eisen die je aan je gesteld worden en/of die jij aan jezelf stelt. In deze tijd kun je je overvraagt voelen. Je ziet jezelf misschien dikwijls als een jongleur die alle ballen in de lucht probeert te houden. Dit vraagt een hoge prijs, met klachten van overbelasting of zelfs burn-out tot gevolg.

Het is eveneens mogelijk dat je juist richting verliest, doordat het je ‘te goed’ gaat. Het betekenisvolle in je leven is kwijt, alles lijkt even belangrijk te zijn geworden. Gevoelens van leegte of depressie kunnen daarmee samengaan.

Naast bovenstaande gevoelens kun je bij Mindseads terecht voor diverse angstklachten. Je kunt denken aan gevoelens van spanning, paniek, onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens. Ook als je veel piekert, wat genieten van mooie momenten in het leven in de weg staat, kunnen we samen op weg.

Mindseads is er ook voor mensen met verwerkingsproblemen, al dan niet ontstaan door rouw- of verlieservaringen of gebeurtenissen, die nog steeds een sterke impact hebben op je huidige leven.

Tenslotte kun je bij Mindseads terecht voor vraagstukken op het gebied van zingeving, persoonlijke- en loopbaanontwikkeling of relaties. Mocht jouw problematiek in bovenstaande niet beschreven staan, neem dan gerust contact op. Het is goed mogelijk dat ook jouw situatie past binnen het aanbod van Mindseads.