Tarieven en vergoedingen

Er is een aantal mogelijkheden om de gesprekken bij Mindseads te bekostigen.

Vergoeding via de zorgverzekeraar

Mindseads biedt behandelingen aan via de generalistische basis GGZ.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject in de basis GGZ, is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief is van de huisarts en jouw klachten samen te vatten zijn in een diagnose volgens de DSM-V. Tijdens de intake onderzoeken we waar sprake van is en bepalen we hoeveel gesprekken er nodig zijn. In de Basis GGZ bestaan de volgende zorgtrajecten waaruit gekozen kan worden:

  • Kort (max 5 sessies) : 522,13 euro
  • Middel max 8 sessies) : 885,01 euro
  • Intensief (max¬† 12 sessies) : 1.434,96 euro
  • Afgebroken traject (na 1 of 2 sessies) : 228,04 euro

Een wandelsessie duurt 45 minuten en een intakegesprek 60 minuten. Naast de gesprekken, is er soms ook mail- of telefonisch contact. Dit betreft de directe tijd. Daarnaast omvat een traject ook andere activiteiten, zoals voorbereiding, verslaglegging, metingen, terugkoppeling aan verwijzers en overleg met andere betrokken professionals. Dit valt onder indirecte tijd. De directe- en indirecte tijd tellen mee in de totale behandelduur.

Mindseads heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars omdat zij niet achter de toenemende invloed van zorgverzekeraars staat en zij haar tijd graag wil besteden aan de kwaliteit van behandelingen en wat er nodig is. Voor meer informatie kijk op (contractvrijepsycholoog.nl)

Je ontvangt na iedere sessie een factuur van Eu. 95,-. Aan het einde van het traject, ontvang je een totaalfactuur van jouw zorgtraject. Je betaalt het nog openstaande bedrag aan  Mindseads en kunt de totaalfactuur vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw polis worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Heb je een zogenoemde restitutiepolis dan heb je vrije zorgkeuze en worden de kosten volledig vergoed. Bij een budgetpolis of een natura polis worden de kosten 65% tot 80% vergoed. Houdt er ook rekening mee dat jouw eigen risico aangesproken wordt. Informeer voorafgaand aan het traject bij jouw zorgverzekeraar hoeveel je vergoed krijgt bij ongecontracteerde zorg.

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijke psychische klachten ontstaan) niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Particuliere vergoeding

Je betaalt de kosten zelf. Het voordeel hiervan is dat je geen verwijsbrief nodig hebt van de huisarts; er geen informatie naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd; en het ook niet noodzakelijk is dat er een diagnose gesteld wordt. Een los consult van 45 minuten kost 95 euro. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor vrijgevestigde psychologen. Na iedere sessie ontvang je hiervoor een factuur.

Zakelijk traject via de werkgever

Werkgevers hebben over het algemeen budget voor (psychologische) ondersteuning voor hun medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer de klachten van invloed zijn op het functioneren in werk of wanneer je dreigt uit te vallen in werk of al verzuimd hebt door de klachten. Wanneer je bij Mindseads in behandeling wilt komen op kosten van de werkgever, zal er na het intakegesprek een offerte aan de werkgever verstuurd worden. Voor zakelijke trajecten geldt een aangepast uurtarief. Na akkoord op de offerte door de werkgever, kan het traject van start gaan.

Afspraken afzeggen | Als je door omstandigheden verhinderd bent, meld dit dan uiterlijk 24 uur van te voren. Dit biedt mij de gelegenheid iemand anders in te plannen. Mocht je je na deze periode afmelden, wordt een halve sessie in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.