Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling 

Inschrijven voor deelname aan een training kan schriftelijk via het inschrijfformulier of met een mail naar . Vervolgens volgt een telefonische intake, waarin we samen besluiten of we over gaan tot deelname. Als vanuit beide partijen besloten wordt om te gaan starten, dan volgt een mail met praktische zaken en (bank)gegevens. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Na betaling op rekeningnummer NL54 BUNQ 2095 3700 07 t.n.v. Mindseads is deelname definitief. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.
Bij annulering tot een week voor de geplande datum, wordt er 50,00 euro in rekening gebracht en wordt het restant bedrag teruggestort. Wanneer de deelnemer besluit om na de tweede bijeenkomst de training niet te continueren, wordt het geld niet teruggestort. De deelnemer ontvangt wel de materialen en de kans om de training op een later moment te volgen.

Bij annulering door de trainer vanwege het niet behalen van het minimum aantal deelnemers vindt restitutie plaats van het gehele bedrag.
De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten.
Bij afwezigheid, ziekte of  voortijdig stoppen van de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt er telefonisch door de trainer de sessie en het huiswerk door besproken.

Werkgever

Je werkgever heeft vaak budget beschikbaar om te investeren in het persoonlijk welzijn en scholing van zijn werknemer. Mindfulness draagt hieraan bij. Vraag bij je werkgever na of  hij de training deels of helemaal voor je wil betalen. 

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

Overig

Mindfulness training is geen vervanging van psychische of medische behandeling. Bij twijfel over deelname raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. Mindseads kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. Daarnaast is het resultaat van de mindfulness training persoons afhankelijk, hierdoor kan geen aanspraak gedaan worden op het “niet goed geld terug” principe.

Deelname aan de training betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.