Aanpak

In de sessies werken we vooral aan het activeren van je krachten en onderzoeken we wat echt belangrijk voor je is. Vervolgens leer je meer te leven naar deze waarden. In haalbare stappen, handen en voeten geven aan datgene wat er toe doet in jouw leven, of anders gezegd: ‘walk your talk’. In deze optiek hebben klachten hun eigen ‘bestaansrecht’. Deze hoeven niet bestreden te worden. Dit kost namelijk onnodig veel energie. We kunnen ze leren zien als onderdeel van het menselijk bestaan.

Dit doen we door anders te leren omgaan met persoonlijke obstakels. Zo leer je ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van inadequate gedachten, op een andere manier naar jezelf te kijken en de aandacht te richten op het hier en nu. Hierdoor zul je minder vastlopen in je obstakels en ontstaat er ruimte om opnieuw te investeren in jezelf, namelijk door dingen te doen die jij belangrijk vindt.

Bij Mindseads krijg je geen standaard behandeling waar jij in moet passen, maar een stimulerende omgeving en de handvatten die voor jou werken.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethodes, waaronder ACT (Acceptance Commitment Therapy), Mindfulness, CGT (Cognitieve Gedragstherapie), EMDR (behandeling van trauma’s of andere gebeurtenissen met veel impact) en oplossingsgerichte interventies.