Aanmeldprocedure

Klaar voor de eerste stap?

Na aanmelding neem ik contact met je op voor een telefonische kennismaking en kunnen we vaststellen in hoeverre Mindseads past bij jouw behoefte en vraag. Bij wederzijds vertrouwen plannen we een eerste wandelgesprek in. Hierin komt jouw specifieke situatie aan bod en stellen we samen je hulpvraag scherp alsook enkele doelen om aan te werken. Aan de hand van deze informatie schrijf ik een beknopt intakeverslag. Onderdeel hiervan is een behandelplan, waarbij ook het type zorg beschreven wordt waarvoor je in aanmerking komt (zie ook aanbod ).

Met jouw goedkeuren zullen we in de daarop volgende wandelsessies het behandelplan invulling geven.

Voor het intakegesprek vraag ik je om een online vragenlijst in te vullen. Deze geeft richting voor de behandeling. Deze vragenlijst komt soms halverwege en altijd op het einde van het traject nog eens terug. Hiermee krijgen we zicht op de voortgang van de behandeling en kunnen we zonodig bijsturen. Ook krijg je bij afsluiting een korte vragenlijst over je mate van tevredenheid over het traject, zodat ik weet wat ik goed doe en/of kan verbeteren.

Je bent gedurende het gehele traject welkom om feedback te geven. Ik streef ernaar de behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw behoefte en doelen. Daarom zullen we geregeld het gesprek kort evalueren, door stil te staan bij het nut, de toepasbaarheid en jouw tevredenheid.