Aanmeldprocedure

Klaar voor de eerste stap?

Na aanmelding neem ik contact met je op voor een telefonische kennismaking en kunnen we vaststellen in hoeverre Mindseads past bij jouw behoefte en vraag. Bij wederzijds vertrouwen plannen we een eerste wandelgesprek in. Hierin komt jouw specifieke situatie aan bod en stellen we samen je hulpvraag scherp alsook enkele doelen om aan te werken. Dit is ook het moment om vast te stellen voor welk type zorg je in aanmerking komt (zie ook aanbod ). Met jouw goedkeuring en na ondertekening van een toestemmingsverklaring, gaan we aan de slag.

Voor het intakegesprek vraag ik je om een online vragenlijst in te vullen. Deze geeft richting voor de behandeling. Deze vragenlijst komt soms halverwege en altijd op het einde van het traject nog eens terug. Hiermee krijgen we zicht op de voortgang van de behandeling en kunnen we zonodig bijsturen.

Je bent gedurende het gehele traject welkom om feedback te geven. Ik streef ernaar de behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw behoefte en doelen. Daarom zullen we geregeld het gesprek kort evalueren, door stil te staan bij het nut, de toepasbaarheid en jouw tevredenheid.